Vineta Čukste-Jurjeva veiksmīgi pārstāvēja Eiropas Centrālo banku Eiropas Savienības tiesā pret Latvijas Republiku attiecībā uz Latvijas bankas prezidenta drošības līdzekļa atcelšanu

Jaunumi Atpakaļ
Vineta Čukste–Jurjeva, Kronbergs Čukste LEVIN partnere, veiksmīgi pārstāvēja Eiropas Centrālo banku Eiropas Savienības tiesā lietā C-238/18 pret Latvijas Republiku attiecībā uz Latvijas bankas prezidentam Ilmāram Rimševicam piemēroto drošības līdzekli – KNAB noteikto aizliegumu pildīt Latvijas bankas prezidenta pienākumus. Tiesa pievienojās ECB viedoklim, ka šādu drošības līdzekli drīkst piemērot tikai ārkārtējos apstākļos, pamatojoties uz nepārprotamiem un neapstrīdamiem pierādījumiem. Tā kā Latvijas Republika šādus pierādījumus neiesniedza, tad KNAB lēmums par drošības līdzekļa piemērošanu tika atcelts. Tiesas spriedums atrodams šeit: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0202&from=EN
Teised seonduvad uudised

Piesakieties jaunumiem