Komanda

Strukturvienība
Tiesību nozares Strīdu risināšana un šķīrējtiesas Komerctiesības M&A Nodokļi Maksātnespēja un likvidācija Publiskie iepirkumi un ES fondi ES un konkurences tiesības Darba tiesības Intelektuālais īpašums un IT Mantojuma un ģimenes tiesības Personas datu aizsardzība Prakses jomas Nekustamie īpašumi un būvniecība Bankas un finanses Jaunuzņēmumi Enerģētika Transports un infrastruktūra
Amats
partneris zvērināts advokāts partnere zvērināta advokāte sertificēta personas datu aizsardzības specialiste, cams  padomnieks vecākais jurists sertificēts personas datu aizsardzības specialists juriste jurists padomniece zvērināta advokāte vācijā galvenā grāmatvede biroja administratore

Valters Kronbergs

PARTNERIS, ZVĒRINĀTS ADVOKĀTS Papildus informācija

Vineta Čukste–Jurjeva

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE, SertificētA personAS datu aizsardzības specialistE, CAMS  Papildus informācija

Kristīne Sakārne

PARTNERE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Madara Smalkā

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Undīne Zīberga

ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE Papildus informācija

Normunds Orols

VECĀKAIS JURISTS Papildus informācija

Reinis Papulis

VECĀKAIS JURISTS, Sertificēts personas datu aizsardzības specialists Papildus informācija

Dace L. Luters-Thümmel

PADOMNIECE, ZVĒRINĀTA ADVOKĀTE VĀCIJĀ Papildus informācija

Oksana Jefimova

GALVENĀ GRĀMATVEDE Papildus informācija

Līvija Daņilova

BIROJA ADMINISTRATORE Papildus informācija

Piesakieties jaunumiem