ZAB Kronbergs Čukste Levin SIA ir ievērojama pieredze plaša spektra juridisko pakalpojumu sniegšanā, sākot no liela apmēra, starpdisciplināriem un starptautiskiem projektiem līdz juridiskas palīdzības sniegšanai privātpersonām īpašuma, mantojuma vai ģimenes lietās. Biroja vadītāji, Valters Kronbergs un Vineta Čukste-Jurjeva, iepriekš guvuši pieredzi “Lielā četrinieka” auditorfirmas juridiskās nodaļas vadībā.

Birojam ir padziļinātas industrijas zināšanas enerģētikas, aviācijas, dzelzceļa, infrastruktūras projektu, nekustamā īpašuma un būvniecības, banku un finanšu (tai skaitā patērētāju kreditēšanas un FinTech) un jaunuzņēmumu jomās. Mūsu klienti ir tādas starptautiskas korporācijas kā Microsoft, Electrolux, Avon, DHL, Mars, Johnson Cilag, Peek & Cloppenburg un citi.

Mūsu tiesvedības speciālistiem ir pieredze vairākās Latvijas sarežģītākajās tiesvedībās, un tie veiksmīgi pārstāv klientus visdažādākajās lietās: sākot no liela apjoma zaudējumu atlīdzības prasībām līdz strīdiem par jauniem, principiāli svarīgiem tiesību jautājumiem un sarežģītām īpašumu lietām. Mums ir pieredze Latvijas civilajās un administratīvajās tiesās, kā arī Satversmes tiesā un Eiropas Savienības tiesā.

Mūsu konkurences tiesību un valsts atbalsta un valsts atbalsta speciālisti partnera Valtera Kronberga vadībā ir veiksmīgi pārstāvējuši klientus sarežģītos liela apmēra strīdos Latvijas Konkurences padomē un Eiropas Komisijā par konkurenci ierobežojošām darbībām un valsts atbalsta jautājumiem.

Mūsu uzņēmumu iegādes un apvienošanas (M&A) speciālisti ir pārstāvējuši klientus daudzos nozīmīgos darījumos, tai skaitā telekomunikāciju, informācijas tehnoloģiju, ražošanas, transporta/loģistikas un nekustamo īpašumu jomās.

Mūsu iepirkumu un ES fondu speciālisti pašlaik strādā pie vairākiem Latvijas lielākajiem publiskā iepirkuma projektiem un regulāri sniedz atbalstu klientiem par ES finansēto projektu juridiskajiem aspektiem, tai skaitā finanšu projekcijām, pārstāvot klientus gan Latvijas ES fondu iestādēs, gan Eiropas Komisijā.  

Mūsu komerctiesību speciālisti sniedz Latvijas un ārvalstu klientiem atbalstu visos jautājumos, kas saistīti ar Uzņēmumu reģistru: no komersantu reģistrācijas līdz likvidācijai, sagatavo komerciālus līgumus, kā arī sniedz atbalstu akcionāru strīdu risināšanā.

Mūsu nodokļu speciālisti sniedz konsultācijas par uzņēmumu iegādes, apvienošanas un restrukturizācijas nodokļu aspektiem, konsultē klientus par citiem Latvijas tiešo un netiešo nodokļu jautājumiem, kā arī pārstāv klientus komunikācijā un strīdos ar Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonām un administratīvajā tiesā.

Mūsu maksātnespējas un restrukturizācijas speciālisti biroja partnera, sertificēta maksātnespējas administratora Valtera Kronberga vadībā piedāvā klientiem atbalstu godīgos un caurspīdīgos maksātnespējas procesos, kā arī pārstāv kreditorus prasībās pret maksātnespējīgiem un likvidācijas stadijā esošiem uzņēmumiem.

Mūsu darba tiesību speciālisti sniedz klientiem juridisku atbalstu darba tiesību jautājumos: darba līgumu sagatavošanā, darba strīdu risināšanā, uzņēmumu restrukturizācijās vai darba standartu jautājumos.

Mūsu IP/IT jomas speciālisti sniedz klientiem juridisku atbalstu informācijas tehnoloģiju un intelektuālā īpašuma tiesību jautājumos, tai skaitā attiecībā uz preču zīmēm, intelektuālā īpašuma lietošanas pārkāpumiem, licences līgumu sagatavošanu u.c.

Mūsu mantojuma un ģimenes tiesību speciālisti palīdz klientiem sarežģītu pārrobežu mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma pārvaldīšanā, kā arī laulības līgumu, laulības šķiršanas un bērnu aizgādnības, saskarsmes tiesību un uzturlīdzekļu jautājumos.

Mūsu sertificētie personas datu aizsardzības speciālisti: biroja partnere Vineta Čukste-Jurjeva un jurists Reinis Papulis sniedz klientiem pilna spektra pakalpojumus saistībā ar GDPR (Vispārējās personas datu aizsardzības regulas) prasību izpildi, komunikāciju ar Datu valsts inspekciju u.c.

ZAB Kronbergs Čukste Levin SIA ietilpst LEVIN Law aliansē.


Iepazīstiet mūsu komandu
Vīzija un vērtības


PRĒMIJAS

Kronbergs Čukste LEVIN vienmēr ir strādājis ar mērķi sniegt saviem klientiem visaugstākās kvalitātes juridiskos pakalpojumus, tāpēc mūsu juristu darbs regulāri saņem augstu novērtējumu tādās prominentās starptautiskās juridiskajās direktorijās kā Chambers Global, Chambers Europe, Legal 500, IFLR1000 un Best Lawyers.

Piesakieties jaunumiem