Vispārīga informācija

E-pasts: advocate@levinlaw.lv
Tālr.: +371 67 043 803

Adrese: Muitas iela 1, Rīga, LV-1010, Latvija

Nosaukums: ZAB Kronbergs Čukste Levin SIA 

Reģistrācijas numurs: 40203350456
PVN reģistrācijas numurs: 

Norēķinu konti: Swedbank A/S
SWIFT: HABALV22
Konts: LV45HABA0551000101542

Piesakieties jaunumiem